Dřevokazný hmyz

Larvy dřevokazného hmyzu napadají dřevěné stavební konstrukce, dřevěný nábytek a jiné dřevěné předměty. Larvy vyhlodávají ve dřevě spleť cest a tím způsobují na dřevu obrovské škody. Dřevo ztrácí na pevnosti a rozpadá se.
 

Dřevokazní brouci, které známe

Nejznámějším broukem, který se živí na dřevě a poškozuje střešní konstrukce je červotoč. Červotočů známe hned několik druhů, ale nejčastěji se setkáváme s červotočem proužkovaným a umrlčím. Důležité je vědět, že napadají hlavně jehličnaté dřevo. To, že je zabydlený ve vašich krovech můžete poznat podle slyšitelného chroupání. To má společné s tesaříkem

Tesařík krovový je u nás nejnebezpečnější krovový hmyz. samotný brouk je velký 7-25 mm a jeho larvy se vyvíjejí 3-10 let. Ti, kdo škodí krovům jsou právě jeho larvy, které se při svém vývoji dřevem živí, provrtávají chodbičky a ty vyplňují drobnými pilinami a výkaly. Škody, které způsobí jsou pak jasně viditelné v okolí napadaného dřeva, protože jsou kolem rozsypané jemné dřevěné piliny. V případě napadení vašich trámů či krovů tesaříkem nedoporučujeme ošetření pouhým nástřikem, ale je bezpodminečně nutná hloubková tlaková injektáž.
 

Likvidace červotoče

Pokud vaši střechu, trámy či krovy napadl červotoč, nemusí to znamenat definitní konec a nutnost výměny všech napadených komponent střechy. Posoudíme, jaký je rozsah škod a rozhodneme, zda je možná situaci ještě zachránit hloubkovou tlakovou injektáží, která červotoče ve vaší střeše zcela vyhubí.

Neklamnou známkou přítomnosti dřevokazného hmyzu je chroupání a nález drobných pilin. Při chemické, povrchové likvidaci dřevokazných brouků je důležité vyčkat na dobu rojení.
 

Dřevokazní škůdci

Hmyzu, který škodí dřevu, je hned několik druhů. Tito dřevokazní škůdci napadají neošetřené dřevo typicky pro účely vlastní reprodukce. Nakladou do něj larvy a ty pak při svém vývoji dřevo požírají a narušují tak jeho vnitřní strukturu a pevnost. Kromě často zmiňovaných červotočů a tesaříků krovových, které všichni většinou znají jsou tu i méně známí škůdci - hrbohlav, dřevokaz čárkovaný, korovník dubový, lesan hnědý, mravenec dřevokaz nebo pilořitka fialová. Jejich galerii si můžete prohlédnout níže.  Metody ošetření dřeva, které používáme (více se o nich dočete v sekci Technologie) likvidují všechny tyto hmyzí dobyvatele vašich střech.

 

Druhy dřevokazného hmyzu

 

Červotoči

Zjistit více

Tesařík krovový

Zjistit více

Hrbohlav

Dřevokaz čárkovaný

Korovník dubový

Lesan hnědý

Mravenec dřevokaz

Pilořitka fialová

 

Likvidace dřevokazného hmyzu

Nejrozšířenější druhy dřevokazného hmyzu u nás jsou červotoči (červotoč proužkovaný, červotoč umrlčí) a tesařík krovový.

 

Problém s dřevokazným hmyzem je v jeho odhalení i likvidaci. Larvy dřevokazného hmyzu, které škodí a dřevo ničí, žijí uvnitř dřeva a běžný chemický nátěr se k nim nedostane.

 

Likvidaci dřevokazného hmyzu provádíme tlakovou chemickou inejktáží. V rámci prevence doporučujeme také tlakový nástřik.

Pokud je dřevo již příliš poškozené a nejde zachránit, nabízíme výměnu či opravu dřevěných trámů a krovů.