Dřevokazné houby

Dřevokazné houby dokáží na dřevěných konstrukcích napáchat obrovské škody. Může dojít až k narušení statiky budovy.

 

Rozkládají jak živé, tak i mrtvé dřevo. Pro svůj růst potřebují minimální vlhkost dřeva 18 – 30 %, optimální je 25 – 50 %. Velmi dobře se jim daří v nevětraných prostorách, kde mají ideální podmínky pro růst a rozmnožování.

 

Druhy dřevokazných hub

 

Dřevomorka domácí

Zjistit více

Pórnatka zprohýbaná

Trámovka trámová

Koniofora sklepní

Trámovka plotní

Popraška sklepní

 

Je těžké dřevokazné houby odhalit včas. V okamžiku, kdy se objeví plodnice, je napadaní dřeva již velké a sanace je náročná časově i finančně. Plodnice jsou pro dřevo neškodné, ale mohou způsobit potíže alergikům. Plodnice do vzduchu vypouští výtrusy, kterými se houba dále šíří a alergikům způsobují bolesti hlavy, nevolnost, závratě, popřípadě další vážnější problémy. Odstraněním plodnice dřevokaznou houbu nezničíte! Houby se šíří ve dřevě tzv. myceliem, které může být velké až několik metrů a prorůstat i skrz omítku a zdivo. Rozhodně doporučujeme zásah odborníka.

 

Dřevokazné houby – likvidace

  1. Identifikace dřevokazné houby
  2. Likvidace plodnic
  3. Likvidace nakažených částí dřeva (popřípadě i omítky a dalších částí stavby)
  4. Chemické ošetření dřeva – tlakovým nástřikem, v případě potřeby i tlakovou injektáží
  5. Pravidelné větrání prostor a udržování nízké vlhkosti jako prevence

 

Ochrana dřeva proti dřevokazným houbám

  • Na stavbu vždy používejte dobře proschlé a kvalitní tvrdé dřevo.
  • Před použitím na stavbě dřevo naimpregnujte chemickými přípravky proti dřevokazným houbám a hmyzu.
  • Pravidelně kontrolujte změny barvy dřeva, které by mohli nasvědčovat přítomnosti dřevokazných hub.
  • Pravidelně prostory větrejte a udržujte nízkou vlhkost ve stavbě i ve dřevě.